Yhteystiedot ja info

Harrastekainuu.fi -sivusto oli osa MOK-maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa -hankkeen toimintaa.

Hankkeen tarkoituksena oli valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön. Hankkeella vahvistetaan kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta. Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.

Hanke kartoittaa ja löytää keinoja kohderyhmien aktivoimiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaistoimijoiden monikulttuurinen Kumppanuuspöytä rakentuu Kainuun pysyväksi toimintamalliksi. Yhteistyössä osahankkeiden kanssa laaditaan kaikille avoin harrastetarjotin (Harrastekainuu.fi -sivusto), joka osaltaan edistää alueelle muuttavien varhaista kotoutumista, mutta joka on tarkoitettu kaikille kainuulaisille asukkaille, järjestöille – harrastuksia tarjoaville, tai niitä etsiville. Hankkeessa toteutetaan verkoston koulutuksia ja valmennuksia (verkostoituminen, kulttuurien kohtaaminen, some-viestintä), järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

Hanketta hallinnoi Kainuun Nuotta ry. Osahanketoteuttajina hankkeessa mukana ovat Kainuun Liikunta ry, Kainuun 4H-yhdistykset, sekä MLL Kainuun piiri ry.

Hanketta rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto, Kajaanin kaupunki ja Kainuun Liitto.

Yhteystiedot:  

Kainuun Nuotta ry        info(at)kainuunnuotta.net

Kainuun Liikunta ry,     +358 44 532 590,       toimisto(at)kainuunliikunta.fi

Toiminnanjohtaja/Kajaanin 4H-yhdistys ry,   Johanna Huovinen   +358 50 407 7281 johanna.huovinen(at)4h.fi

Toiminnanjohtaja/MLL Kainuun piiri ry,         Seija Karjalainen      +358 50 597 4777 seija.karjalainen(at)mll.fi