Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

Kyläyhdistys perustettiin kylätoimikuntana 1983 ja rekisteröitiin yhdistykseksi 1997. Kehittäminen alkoi voimakkaasti 1989, jolloin luotiin perusta nykyiselle toiminnalle. Kylätalo Vanahis siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan 1993, jolloin avattiin myös kierrätyskeskus ja aloitettin vanhusaputoiminta. 1998 aloitettiin hankepohjainen kehittäminen, jolloin käytännön toiminta siirtyi palkatuille päätoimisille vetäjille.

Kyläyhdistyksen jäseninä ovat kaikki alueen kyläläiset, erilistä jäsenmaksua ei ole. Kyläläiset voivat vaikuttaa toimintaan mm. vuosikokouksissa.

Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa alueensa asukkaiden etuja, parantaa alueen viihtyvyyttä ja kaikenpuolista hyvinvointia, lisätä yhteishenkeä sekä vaalia alueen perinteitä.

Kylätalo Vanahis toimii koko kylän kokoontumispaikkana. Nuorilla ja vähän vanhemmilla on omat tilat; päivisin iltapäiväkerho, iltaisin nuorisotilat. Vielä vanhemmat, Ikinuoret, käyttävät myös tiloja säännöllisesti.

Harrastustoimintaa:

  • Kädentaitoryhmä on tarkoitettu kaikille ompelemisesta, virkkaamisesta, neulomisesta, kutomisesta tai vaikkapa pitsinnypläämisestä kiinnostuneille henkilöille. Tiedossa on hyvää seuraa ja vapaamuotoista yhdessäoloa käsitöiden ja kahvittelun lomassa.
  • Lampaiden hoito kesällä
  • Sulkapallo
  • Sähly
  • Mattojenkudonta
  • Ompelu
  • Bänditoiminta
  • Kaikkien käytettävissä oleva kuntokeskus
  • Vapaaehtoistoimintaa: ikäihmisten auttaminen ja kierrätyskeskustoiminta

Yhteystiedot ja lisätiedot:

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.
Särkilahdentie 1
87830 NAKERTAJA
Mauri Saastamoinen, toiminnanjohtaja
040 517 8570
mauri.saastamoinen@nakertaja.net

www.nakertaja.fi
Facebook